วางใจให้เราช่วยดูแลงานของคุณ

1.

การประสานงาน

2.

ตัวแทนขายและต่อรอง

3.

งานเอกสารและการดำเนินการเพื่อสำเร็จการขาย